Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příklady z praxe

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY - E-LEARNING

E - learning v Evropě

Na přelomu prvního desetiletí 21 století byla zveřejněna zpráva s výstupy pozorování e-learningem podporovaného vzdělávání ve 150 e-learnignových projektech, které se uskutečnily v zemích Evropy. Projekt Thematic Monitoring byl řízen Národní agenturou programu Leonardo da Vinci (Německo). Projektu se zúčastnilo Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemí, Velká Británie a zástupci Evropské komise.

Výstupy projektu ukázaly posun v preferované důležitosti v oblasti e-learningu. V počátku zavádění e-learningu (od 80. až do konce 90. let minulého století) byl kladen důraz na technologické zázemí, které bylo nezbytné pro úspěšnou realizaci. V 21. století se pohled na úspěšnou realizaci ubírá na účastníka vzdělávacího procesu. Zde se zaměřuje na metodologické a didaktické aspekty vzdělávání. Důraz se klade na vztah mezi vzdělávaným a facilitátorem/tutorem/učitelem. Technologie může pouze tento vztah podpořit, zefektivnit. Velkou výhodou e-learningu je bezbariérový přistup k informacím. Vzdělávaný se formou e-learningu přesouvá z tradičního třídy do individuálních procesů učení. Ale i přesto má společné znaky s tradiční prezenční výukou např. probouzí zvědavost studujících, motivuje, zabezpečuje náročné studijní podmínky, podporuje individuální či kolaborativní podporu učení. Úspěšnost e-learningového vzdělávání je tedy zaměření se na osobnost studujícího.

Projekt Thematic Monitoring sumarizoval konkrétní doporučení pro budoucí projekty, které jsou po dohledem a schvalovacím procesem grantového aparátu Evropské komise.

- Ujasnění čeho chceme e-learningem dosáhnout, a pochopit jádro e-learningu.

- Nepodléhejme definicím e-learningu z pohledu Evropské komise ani dalších institucí!12

- Nejdůležitějším aspektem e-learnignu je orientace na potřeby vzdělávaných.

- E-learningové projekty musí dokládat srozumitelnou a transparentní filosofii vzdělávání (učení se), která ovlivňuje hlavní zaměření projektu. K dosažení tohoto cíle je potřeba vyjasnění pedagogické kategorie a cíle konkrétního procesu.

- E-learningové projekty by měly vzdělávat učitele a další vzdělavatele.

- Vývoj e-learningových projektů musí obsahovat pedagogické a komunikační prvky.

- Na rozvoj e-learningu významným způsobem působí technologičtí vývojáři. Základní znalosti pedagogiky by však měli být podstatou vývoje e-learningových projektů.

- Evaluace musí být nedílnou součástí e-learningu.

- Projekty e.learningu by měly využívat spolupráce a partnerských metod vývoje a řízení. Spolupráce sjednocená Evropy je v dnešní době nutná. Avšak nevýhodou početnější spolupráce může být vyšší důraz na řízení projektu, administrativu a byrokracii. To negativně ovlivňuje samotný vývoj projektu. Evropská komise proto uvádí pro dotované projekty minimální a maximální počty partnerů.

- E-learningové projekty musí mít dlouhodobé využití. Je zde doporučeno monitorování projektů po dobu 2 let po formálním ukončení.

- Je prospěšné používat schopnost OpenSource software a podporovat e-learningové standardy (Evropa – IEEE, USA – SCORM). „Aby byl e-learning úspěšný, nesmí být budoucí prioritou rozvoj e-learningových technologií a platforem (typu LMS, WBT), ale vývoj a zlepšování procesů řízeného sebeučení (např. intelligent leasing processes), zlepšování kvality vědomostní báze (učební texty, multimedializace, interakce), využití přístupů konstruktivismu. Sebelepší e-learningové prostředí nenahradí kvalitní multimedializovaný distanční text a efektivní proces motivujícího a motivovaného vzdělávání.“

Edukační policejní on-line systém

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy na svých webových stránkách představuje nový edukační policejní on-line systém. Systém byl aktivní od 1.7.2021 na adrese https://elearning.pcr.cz. 

Momentálně na webové stránce policejní útvar představuje základní kurzy např.:

- školení řidičů,

- požární ochranna,

- násilné zastavení vozidla

- kybernetická bezpečnost,

- bezpečnost a ochrana zdraví.

Všechny tyto kurzy jsou odprezentovány ve virtuálních krátkých videoukázkách.

Vzdělávací program zaštituje mezinárodní agentura Evropské unie CEPOL. Agentura Cepol vznikla na základě ustanovení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 a sídlí v Budapešti, Maďarsku. Zabývá se prezenční vzdělávací aktivity, ale také on-line vzdělávání ve formě webinářů, on-line moduly, e-woekshopy, e-lessons, cyber-bites, coffee talks a aktivity osobnostního rozvoje/Open sesame, výměnný program a výzkumnou a vědeckou činnost.

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY - M-LEARNING

Jak již bylo řečeno výše, m-learning využívají různé firmy pro školení svých zaměstnanců. Jednou z nich je například značka Oriflame cosmetics, která využívá m-learningovou aplikaci pro předávání informací od mateřské společnosti svým ambasadorům a konzultantům.17 M-learningové aplikace si člověk může stáhnout na google play, kde také najdeme podcastové aplikace, které jsou dobrým příkladem vzdělávání pomocí mobilu. Podcasty jsou v dnešní době velice oblíbené. Jedná se o mluvené audiosekvence, které si můžeme kdykoliv poslechnout z archivu.18 Dalším příkladem m-learningu může být geosociální hra Foursquare. Lidé po celém světě mohou pomocí lokace GPS a aplikace Foursquare přidávat komentáře na různá místa jako jsou kavárny, restaurace, ale i hotely, města, atp. Díky těmto informacím se mohou vzdělávat kdekoliv a kdykoliv. Na Foursquare

najdeme přibližně 105 miliónů popisků různých míst na celém světě a tuto aplikaci používá více než 500 miliónů mobilních zařízení.

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY - U-LEARNING

Moderní technologie jsou dnes již všudypřítomné, nejsou vázány na pevné připojení k síti a tak lze nejrůznější aplikace využívat téměř všude. Většina z nás má ve svém mobilním zařízení nainstalováno spoustu aplikací, bez kterých si dnes neumíme přestavit komunikaci, práci nebo vzdělávání. O tom, jaké aplikace naše mobilní zařízení může používat rozhoduje typ našeho zařízení, jeho technické parametry a operační systém, který využívá. Jedním z nejpoužívanějších je operační systém Android, který vyvíjí společnost Google, v současné době jej využívá většina výrobců mobilních telefonů. Jedná se o tzv. otevřený operační systém a má prakticky neomezené možnosti přizpůsobení.

Mezi aplikace, které nám usnadňují život v mnoha jeho oblastech řadíme například nejrůznější slovníky a překladače, průvodce, mapy, aplikace WhatsApp, Skype a mnoho dalších. V době, kdy pandemie Covid omezila naše životy po všech stránky využívali školáci a studenti další aplikace jako Microsoft Teams nebo Google Meat. Sloužily jim jako komunikační prostředek a vzdělávací prostředí pro on-line výuku.